+7 (812) 577-78-12

mostotrest@rambler.ru

ru en zh

桥照片

比卡洛夫桥 (Pikalov Bridge) 12 图片

比卡洛夫桥 坐落于克留科夫河段和格里博耶多夫运河的下游交汇处。这座桥跨格里博耶多夫运河连卡罗蒙斯克岛 与破尔阔夫斯克岛

桥梁网页