+7 (812) 577-78-12

mostotrest@rambler.ru

ru en zh

图库

哈尔拉莫夫桥 (Kharlamov Bridge) 5 фото

哈尔拉莫夫桥(自1927至1991年桥名为共青团桥)位于罗马—科萨科夫大街的基准线上,该桥跨格里博耶多夫运河沟通两个岛…

桥梁网页